Over Deep Democracy, the Lewis method

Deep Democracy is een innovatieve en zeer krachtige methode voor het leiden en begeleiden van groepen. Deze methode is ontwikkeld om besluiten met 100% draagvlak te bereiken. Anders dan in een meerderheidsdemocratie hebben zowel de meerderheid als de minderheid zeggenschap in een besluitvormingsproces. De technieken binnen dit model zorgen er voor dat zoveel mogelijk stemmen in een groep hoorbaar worden. Zo wordt de potentie van een groep volledig benut. Doordat alle expertise en kennis van de totale groep gebundeld wordt, komen duurzame beslissingen tot stand.

Deep Democracy kan worden toegepast in een zeer breed scala aan contexten. De technieken zijn geschikt voor allerlei soorten groepen; van zeer kleine groepen tot heel groot. Meer over de praktische toepassing? Klik hier…

Oorsprong

Deep Democracy is begin jaren 90 in Zuid Afrika door Myrna Lewis  (foto) ontwikkeld in het bedrijfsleven, ten tijde van de overgang van apartheid naar democratie. Inmiddels wordt de methode in meer dan twintig landen over de hele wereld gebruikt en wordt ingezet in een groot aantal sectoren: het bedrijfsleven, politiek, zorg-sector, onderwijs, non-profitsector, sociaal activisme en in de familie- en privésfeer.